Skjermoppløsning

Brukes til å justere bildekvaliteten på skjermen for opptak.
  1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

  1. MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Skjermoppløsning] ønsket modusHøy
Viser bildet på skjermen med høy bildekvalitet.
Standard
Viser bildet på skjermen med standardbildekvalitet.

Merknader
  • Batteristrømmen kan reduseres fortere når [Skjermoppløsning] er stilt inn på [Høy].

  • I panoramamodus og filmmodus er [Skjermoppløsning] stilt inn på [Høy].