Digital zoom

Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen (opptil 4×). Når zoomeskalaen overskrides, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig digital zoom.
  1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

  1. MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Digital zoom] ønsket modus


Smart ()
Forstørrer bildet digitalt innenfor det området hvor bildet ikke vil bli forvrengt, i samsvar med bildestørrelsen (Smart zoom).

Nøyaktig ()
Forstørrer alle bildestørrelser med totalt ca. 16×, inklusive optisk zoom på 4×. Merk at bildekvaliteten imidlertid blir dårligere når den optiske zoomeforstørrelsen overskrides (Nøyaktig digital zoom).

Av
Digital zoom er slått av.

Merknader
  • [Digital zoom] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:

  • I [Panoramafotografering]

  • Når smilutløserfunksjonen er aktivert.

  • Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].

  • Smart zoom er ikke tilgjengelig når du tar opp film, eller bildestørrelsen er stilt inn på [16M] eller [16:9(12M)].

  • Ansiktsgjenkjenning fungerer ikke i området for [Digital zoom].

Total zoomeforstørrelse ved bruk av smart zoom (inklusive optisk zoom 4×)

Hvilket zoomeforhold som støttes, avhenger av bildestørrelsen.

Størrelse
Total zoomeforstørrelse
10M
Ca. 5×
5M
Ca. 7,1×
VGA
Ca. 28×
16:9(2M)
Ca. 9,6×