Skriv dato

Stiller inn om opptaksdatoen skal registreres på stillbildet.
  1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

  1. MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Skriv dato] ønsket modusPå ()
Registrerer opptaksdatoen.
Når [På] er valgt, vises merket på skjermen under opptak.
I enkelte opptaksmoduser som ikke kan registrere datoer på bilder, vil imidlertid -merket forsvinne.
Av
Registrerer ikke opptaksdatoen.

Merknader
  • Du kan ikke registrere datoen i følgende situasjoner:

  • I filmmodus

  • Under fotografering av panoramabilder

  • I serieopptaksmodus

  • I [Enkel modus]

  • Hvis du først har tatt bilder med dato, kan du ikke slette datoen fra bildene senere.

  • Datoene vises dobbelt hvis du stiller inn kameraet på å legge på datoen ved utskrift.

  • Opptakstiden for bildet kan ikke legges på utskriften.