Skjermlysstyrke

Lysstyrken til LCD-skjermen blir automatisk justert etter lysforholdene i omgivelsene. Du kan stille inn lysstyrken på LCD-skjermen manuelt eller velge en innstilling som passer til en solrik dag utendørs.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Skjermlysstyrke] ønsket modus

Merknader
  • Jo kraftigere lysstyrke på skjermen, desto raskere blir batteriet utladet.

  • Skjermen blir svart hvis du ikke bruker kameraet mens det er slått på.

  • Når [Skjermlysstyrke] er stilt inn på [Auto], må du ikke dekke til lyssensoren med hånden din eller andre ting.