Skjermfarge

Stiller inn skjermfargen.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Skjermfarge] ønsket modus

Svart
Angir bakgrunnsfarge for skjermen.

Hvit

Rosa