Initialiser

Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
Selv om du utfører denne funksjonen, opprettholdes bildene.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Initialiser] [OK]

Merknader
  • Pass på at du ikke tar ut batteriet mens kameraet initialiseres.