Skjerminnstillinger

Endrer opplysningene som vises på skjermen.

(På)
Viser informasjonen.

(Detaljerte opplysn.)
Viser informasjonen.
Exif-data for det innspilte bildet vises også.

(Av)
Viser bare bilder.