Funksj.veiv.

Du kan velge om funksjonsveiviseren skal vises når du bruker kameraet.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Funksj.veiv.] ønsket modus


Brukes til å stille inn om funksjonsveiviseren skal vises.

Av