Video ut

Stiller inn video-utgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede videoutstyret. TV-fargesystemene varierer fra land til land og fra region til region.
For å vise bilder på en TV-skjerm, må du sjekke hvilket TV-fargesystem som brukes i det landet eller den regionen hvor du befinner deg. [Detaljer]
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Video ut] ønsket modus


NTSC
Stiller inn video-utgangssignalet på NTSC-modus (f.eks. for USA og Japan).
PAL
Stiller inn video-utgangssignalet på PAL-modus (f.eks. for Europa og Kina).