Innst. for USB-tilkobl.

Brukes til å stille inn hvordan en USB-forbindelse skal etableres når kameraet kobles til en datamaskin e.l.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Innst. for USB-tilkobl.] ønsket modus


Mass Storage
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og datamaskinen eller en annen USB-enhet.

PTP/MTP
Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter Autokjør-veiviseren automatisk, og stillbildene i opptaksmappen på kameraet importeres til datamaskinen. (med Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X)

Merknader
  • Når [Innst. for USB-tilkobl.] er stilt inn på [PTP/MTP], kan du ikke eksportere filmer til en datamaskin. For å eksportere filmer til en datamaskin, må du stille inn [Innst. for USB-tilkobl.] på [Mass Storage].