Strømfors. via USB

Angir om funksjonen for strømforsyning via USB skal brukes når kameraet er koblet til en datamaskin eller USB-enhet ved hjelp av den dedikerte USB-kabelen (inkludert).
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Strømfors. via USB] ønsket modus


Bruker funksjonen [Strømfors. via USB] når en USB-tilkobling er etablert.

Av
Bruker ikke funksjonen [Strømfors. via USB] når en USB-tilkobling er etablert.