LUN-innstillinger

Brukes til å stille inn USB-tilkoblingsmodus når kameraet kobles til en datamaskin e.l.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [LUN-innstillinger] ønsket modus


Multi
Både bildene på minnekortet og i internminnet vises. Velg denne innstillingen når du kobler kameraet til datamaskinen.

Enkel
Når minnekortet settes inn i kameraet, vises bildene på minnekortet; når det ikke er satt inn, vises bildene i internminnet. Velg denne innstillingen når hverken bildene på minnekortet eller bildene i internminnet vises når kameraet er koblet til en annen enhet enn en datamaskin.