Strømsparer

Angir hvor langt tid det går før skjermen blir svart og hvor langt tid det går før kameraet slår seg av.
Hvis kameraet ikke er i bruk over en viss tidsperiode mens batteriet er på, blir skjermen svart og kameraet slår seg senere av automatisk, for å hindre at batteriet brukes opp (Auto AV- funksjon).
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Strømsparer] ønsket modusMaks
Sparer batteri mer effektivt sammenlignet med innstillingen [Standard].
Hvis kameraet ikke er i bruk over en viss tidsperiode, slår strømmen seg av automatisk. I opptaksmodus blir skjermen automatisk svart før strømmen slås av.
Standard
Hvis kameraet ikke er i bruk over en viss tidsperiode, slår strømmen seg av automatisk. I opptaksmodus blir skjermen automatisk svart før strømmen slås av.
Det tar lenger tid før strømmen slår seg av enn når kameraet er stilt inn på [Maks].

Av
Bruker ikke Auto AV-funksjonen.


Merknader
  • Kameraet slås ikke av automatisk i følgende situasjoner:

  • Under lysbildevisning

  • Under avspilling av film