Formatere

Formaterer minnekortet eller internminnet.
Når du bruker et minnekort i dette kameraet for første gang, anbefales det å formatere kortet ved hjelp av kameraet, så minnekortet ikke blir ustabilt før fotografering. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l.
  1. MENU (Innstillinger) (Minnekortverktøy) eller (Internminneverktøy) [Formatere] [OK]

Merknader
  • Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder.