Kopier

Kopierer alle bilder i internminnet til et minnekort.
  1. Sett inn et minnekort med tilstrekkelig ledig kapasitet i kameraet.

  1. MENU (Innstillinger) (Minnekortverktøy) [Kopier] [OK]

Merknader
  • Forviss deg om at det er nok strøm på batteriet. Ellers kan batteriet gå tomt for strøm mens du er i ferd med å kopiere bildefiler, slik at kopieringen mislykkes og dataene kan bli ødelagt.

  • Bilder kan ikke kopieres individuelt.

  • De opprinnelige bildene i internminnet opprettholdes også etter kopiering. For å slette innholdet i internminnet må du fjerne minnekortet etter kopiering, og deretter formatere internminnet ([Formatere] i [Internminneverktøy]).

  • Det opprettes en ny mappe på minnekortet, og alle data kopieres til denne. Du kan ikke velge en bestemt mappe å kopiere bilder til.