Filnummer

Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
  1. MENU (Innstillinger) (Minnekortverktøy) [Filnummer] ønsket modus


Serie
Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen eller minnekortet endres. (Når det nye minnekortet inneholder en fil med et nummer som er høyere enn det sist tildelte nummeret, tildeles et nummer som er én høyere enn det største nummeret.)

Tilbakest
Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen byttes. (Når REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det høyeste nummeret.)