Områdeinnstilling

Justerer tiden til lokal tid for et valgt område.
  1. MENU (Innstillinger) (Klokkeinnstillinger) [Områdeinnstilling] ønsket innstilling


Hjem
Du bruker kameraet i ditt område. Hvis det området som vises ikke er ditt hjemmeområde, må du foreta en områdeinnstilling.

Destinasjon
Du bruker kameraet innstilt på lokal tid ved reisemålet. Still inn reisemålet.

Endre områdeinnstilling

Å stille inn et reisemål du ofte besøker, gjør det enkelt å justere tiden når du besøker det målet.
  1. Velg områdedel for [Destinasjon], og trykk så på .

  1. Trykk på / på kontrollknappen for å velge det ønskede området, og velg deretter sommertid ved hjelp av /.