Dato- og tidsinnstill.

Stiller inn dato og klokkeslett igjen.
  1. MENU (Innstillinger) (Klokkeinnstillinger) [Dato- og tidsinnstill.] ønsket innstilling

  1. Velg den numeriske verdien og ønskede innstillingen med /// på kontrollknappen.

  1. [OK]


Dato- og tidsformat
Du kan velge dato- og tidsvisningsformat.
Sommertid
Du kan velge sommertid [På]/[Av].
Dato og tid
Du kan stille inn dato og klokkeslett.