Vise et bilde på en SD-TV (Standard Definition-TV)

Du kan vise bilder tatt med kameraet i standard bildekvalitet ved å koble kameraet til en SD-TV (Standard Definition TV). Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
  1. Slå av både kameraet og TV-en.

  1. Koble til USB / A/V OUT-kontakten (A) og audio/video-inngangskontaktene på TV-en (B) med den dedikerte A/V-kabelen VMC-15CSR1 (selges separat) (C).

  1. Slå på TV-en og still inn inngangen.

  1. Trykk på ON/OFF (strømknappen), og still så kameraet inn på avspillingsmodus.

Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en. Velg det ønskede bildet med kontrollknappen.
Merknader
  • Når du bruker kameraet i utlandet, kan det være nødvendig å bytte [Video ut]. [Detaljer]