Installere "PlayMemories Home" (Windows)

 1. Bruk nettleseren på datamaskinen, gå til følgende internettadresse og klikk deretter på [Install] [Run].
  www.sony.net/pm

 1. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

 • Når det vises en melding om å koble kameraet til en datamaskin, må du koble sammen kameraet og datamaskinen ved å bruke den dedikerte USB-kabelen (inkludert) (A).

Merknader
 • Logg deg på som administrator.

 • Det er mulig at du må starte datamaskinen på nytt. Når det vises en melding hvor du får spørsmål om du vil starte datamaskinen på nytt, bekrefter du at du ønsker å gjøre dette.

 • Avhengig av systemmiljøet på datamaskinen er det mulig at DirectX blir installert.

 • Mac støtter ikke "PlayMemories Home". Når du skal vise bilder, bruker du programvaren som fulgte med Mac-datamaskinen.

 • Hvis "PlayMemories Home" allerede er installert på datamaskinen, kobler du kameraet til datamaskinen og registrerer kameraet i "PlayMemories Home". Funksjonene som er tilgjengelige, blir aktivert.

 • Hvis programvaren "PMB (Picture Motion Browser)", levert med modeller som kom på markedet før 2011, allerede er installert på datamaskinen din, vil "PlayMemories Home" overskrive den og installeres. Selv om enkelte "PlayMemories Home"-funksjoner avviker fra funksjonene i "PMB", kan du bruke "PlayMemories Home".

Starte "PlayMemories Home" (Windows)

 1. Dobbeltklikk på (PlayMemories Home) på skrivebordet.

 • For å starte "PlayMemories Home" fra Start-menyen må du klikke på [Start] [All Programs] (PlayMemories Home).

 • For Windows 8 må du velge [PlayMemories Home]-ikonet på Start-skjermen.

Åpne "PlayMemories Home Help Guide" (Windows)

 1. Dobbeltklikk på (PlayMemories Home Help Guide) på skrivebordet.

 • For å starte "PlayMemories Home Help Guide" fra Start-menyen, må du klikke på [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] [PlayMemories Home Help Guide].

 • For Windows 8, velg [PlayMemories Home Help Guide] fra [Help]-menyen i "PlayMemories Home".