Koble kameraet til datamaskinen

  1. Still inn kameraet på avspillingsmodus.

  1. Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av en dedikert-USB-kabel (inkludert) (A).

  • Når du kobler kameraet til datamaskinen ved hjelp den dedikerte USB-kabelen, begynner datamaskinen å forsyne kameraet med strøm hvis [Strømfors. via USB] er stilt til [På]. ([På] er standardinnstillingen.)

Beslektet emne