Importere bilder til en datamaskin

"PlayMemories Home" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner mer informasjon om "PlayMemories Home"-funksjonene i "PlayMemories Home Help Guide".

Importere bilder til en Windows datamaskin uten å bruke "PlayMemories Home"

Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har foretatt en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin, kan du klikke på [Open folder to view files] [OK] [DCIM] kopiere de ønskete bildene til datamaskinen.

Importere bilder til en Mac datamaskin uten å bruke "PlayMemories Home"

Koble kameraet til Mac-datamaskinen din. Dobbeltklikk på ikonet for nylig oppdagede stasjoner på skrivebordet mappen hvor bildet du ønsker å importere, er lagret. Dra og slipp bildefilen over ikonet for harddisken.
Merknader
  • Trykk på MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Innst. for USB-tilkobl.] til [Mass Storage].