Skrive ut stillbilder

Du kan skrive ut stillbilder på følgende måter.
 • Skrive ut direkte med en skriver som støtter minnekorttypen du har.
  Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.

 • Skrive ut fra datamaskin
  Du kan importere bilder til en datamaskin og også skrive ut bildene ved hjelp av programvaren "PlayMemories Home". Du kan skrive ut bilder med dato.
  For mer informasjon, se "PlayMemories Home Help Guide".

 • Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
  Du kan ta med minnekort til en fotobutikk. Hvis fotoforretningen/kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester som er kompatible med DPOF, kan du lage et (utskriftsbestillingsmerke) på bildene på forhånd, i avspillingsmodus, så du ikke trenger å velge bildene på nytt når du får dem skrevet ut for deg. Før du tar med bildedata til en butikk, må du alltid sikkerhetskopiere dataene.

Merknader
 • Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold [16:9], kan begge kantene bli beskåret.

 • Om du har mulighet til å skrive ut panoramabilder, er avhengig av hvilken skriver du bruker.