Hvis du har problemer

Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
  1. Se punktene under "Feilsøking", og kontroller så kameraet.

  1. Ta ut batteriet, vent ca. ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på kameraet.

  1. Initialiser innstillingene. [Detaljer]

  1. Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.

  • Vær oppmerksom på at du ved å sende inn kameraet til reparasjon, samtykker i at innholdet i internminnet og musikkfilene kan kontrolleres.

  • Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).
    http://www.sony.net/