Batteri og strøm

Kan ikke sette inn batteriet i kameraet.
 • Pass på at batteriet peker i riktig retning, og sett det inn så batteriutkasteren låser seg.

Kan ikke slå på kameraet.
 • Etter innsetting av batteriet i kameraet kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.

 • Forviss deg om at batteriet er satt inn riktig.

 • Batteriet vil lades ut av seg selv. Dette er også tilfellet når batteriet ikke er i bruk. Lad batteriet før bruk.

 • Kontroller at batteriet er kompatibelt. [Detaljer]

Strømmen slås plutselig av.
 • Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte kameraet. I så fall vises en melding på skjermen før kameraet slår seg av.

 • Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av en viss tid mens strømmen er på, og [Strømsparer] er stilt inn på [Standard] eller [Maks], slås kameraet automatisk av for at ikke batteriet skal brukes opp. Slå på kameraet igjen.

Batterinivåindikatoren viser feil.
 • Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.

 • Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et nytt.

Ladelampen til kameraet blinker mens batteriet lades.
 • Kontroller at batteriet er kompatibelt. [Detaljer]

 • Ladelampen på kameraet vil blinke uregelmessig hvis du bruker et batteri som ikke har vært brukt på lenge. I slike tilfeller bør du ta batteriet ut av kameraet og sette det inn igjen.

Batteriet er ikke ladet, selv om ladelampen slås av og ladingen avsluttes.
 • Dette skjer når du lader batteriet på et ekstremt varmt eller kaldt sted. Lad batteriet innenfor riktig temperaturområde, mellom 10 °C og 30 °C.