Ta stillbilder/ta opp film

Kan ikke ta opp bilder.
 • Hvis bilder tas opp i internminnet når et minnekort er satt inn i kameraet, må du forsikre deg om at minnekortet er satt helt inn i kameraet.

 • Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller på minnekortet. Hvis det er fullt, må du gjøre ett av følgende:

 • Skifte minnekort.

 • Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.

 • Når du tar opp film, anbefales det at du bruker følgende minnekort:

 • "Memory Stick Micro" (Mark2)

 • microSD-minnekort eller microSDHC-minnekort (klasse 4 eller raskere)

Smilutløserfunksjonen virker ikke.
 • Det tas ingen bilder hvis ingen smilende ansikter registreres. [Detaljer]

Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke.
 • Bildestabiliseringsfunksjonen virker muligens ikke ordentlig når du fotograferer nattlige scener.

 • Fotografer etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned.

Bildet er ute av fokus.
 • Motivet er for nært. Under opptak må du passe på at avstanden mellom linsen og motivet er lengre enn den korteste fotograferingsavstanden i følgende situasjoner:

 • I intelligent automodus og enkel modus: Ca. 1 cm (W), 50 cm (T) (fra linsen)

 • I andre opptaksmoduser: Ca. 8 cm (W), 50 cm (T) (fra linsen). Eller still inn på nærfokusmodus og knips ca. 1 cm til 20 cm fra W-siden.

 • Modusen (Nattscene) eller (Landskap) velges i scenevalgsmodus når du tar stillbilder.

Zoomen virker ikke.
 • Du kan ikke bruke den optiske zoomen i følgende situasjoner:

 • Fotografere med [Panoramafotografering]

 • Fotografere med [Forstørrelsesglass]

 • Det er ikke sikkert at du kan bruke smart zoom; dette avhenger av bildestørrelsen. [Detaljer]

 • Du kan ikke bruke digital zoom når:

 • Smilutløseren fungerer.

 • [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].

Kan ikke velge ansiktsregistreringsfunksjonen.
 • Du kan kun velge Ansiktsgjenkjenning når fokuseringsmetoden er stilt inn på [Multi-AF] og målemodus er stilt inn på [Multi].

 • Du kan ikke velge ansiktsgjenkjenning når modusen [Forstørrelsesglass] er aktivert.

Blitsen virker ikke.
 • Du kan ikke bruke blitsen når:

 • [Innstillinger for seriebilder] er satt til [Seriebilder]. [Detaljer]

 • Modusen (Nattscene) eller (Høy følsomhet) er valgt i Scenevalg.

 • Fotografere med [Panoramafotografering]

 • Fotografere i filmmodus.

 • Sett blitsen til [På] når makromodus er stilt inn på [Forstørrelsesglass] -modus, eller når scenevalgsmodus er stilt inn på modusen (Landskap), (Gourmet), (Kjæledyr), (Strand), (Snø) eller (Under vann). [Detaljer]

Uklare, runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
 • Partikler (støv, pollen osv.) i luften eller objekter i vannet har reflektert blitslyset slik at de vises i bildet. Dette er ikke feil. [Detaljer]

Næropptaksfunksjonen (makro) virker ikke.
 • Når lupemodus er valgt, er opptaksavstanden ca. 1 cm til 20 cm.

 • [Makro] er satt til [Auto] i følgende situasjoner:

 • Fotografere med [Panoramafotografering]

 • Når smilutløserfunksjonen er aktivert.

 • I [Enkel modus]

 • Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].

Dato og tidspunkt vises ikke på skjermen.
 • Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. De vises bare ved avspilling.

F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og holder den halvveis nede.
 • Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen. [Detaljer]

Fargene i bildet er ikke riktige.
Hvite eller fiolette streker vises i lyse områder av motivet, eller hele skjermbildet blir rødlig.
 • Dette fenomenet får det til å se ut som om motivet "henger igjen". Dette er ikke feil. At bildet "henger igjen" kommer ikke med på stillbilder, men vises som streker eller ujevne farger i panoramabilder eller film. ("Lyse områder" gjelder solen eller elektrisk lys som er mye lysere enn omgivelsene.)

Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
 • Kameraet forsøker å gjøre skjermen lettere å se på, ved forbigående å gjøre bildet lysere når omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.

Motivet har røde øyne.
 • Still inn [Rødøyereduksjon] på [Auto] eller [På]. [Detaljer]

 • Fotografer motivet med blits på en avstand som er kortere enn blitsens rekkevidde.

 • Gjør rommet lysere og fotografer motivet.

Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
 • Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp.

Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
 • Ikke mer kapasitet i internminnet eller på minnekortet. Slette unødvendige bilder. [Detaljer] [Detaljer]

 • Det er lite strøm på batteriet. Sett inn et ladet batteri.

Det samme bildet tas flere ganger.
 • Sett [Innstillinger for seriebilder] til [Enkeltbilde]. [Detaljer]