Vise bilder

Kan ikke spille av bilder.
  • Sjekk at minnekortet er satt helt inn i kameraet.

  • Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.

  • Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.

  • Kameraet er i USB-modus. Bryt USB-tilkoblingen. [Detaljer]

Dato og klokkeslett vises ikke.
  • Skjermvisningen er stilt inn på å vise kun bilder. Endre innstillingen med MENU [Skjerminnstillinger] for å vise informasjon. [Detaljer]

Kan ikke vise bilder i indeksmodus.
  • Kameraet er stilt inn på enkel modus. Avbryt enkel modus.

Bildet vises ikke på TV-en.
  • Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på fargesystemet til TV-en din. [Detaljer]

  • Kontroller om tilkoblingen er korrekt. [Detaljer]