Datamaskiner

Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet.
 • Still inn [Innst. for USB-tilkobl.] på [Mass Storage]. [Detaljer]

 • Bruk den dedikerte USB-kabelen (inkludert).

 • Koble USB-kabelen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen.

 • Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.

 • Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.

 • Sett [Strømfors. via USB] til [Av]. Datamaskinen vil kanskje gjenkjenne kameraet.

Kan ikke importere bilder.
 • Koble sammen kameraet og datamaskinen din på riktig måte via USB. [Detaljer]

 • Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil kunne importere bildene til en datamaskin. Fotografer med et minnekort som er formatert av kameraet. [Detaljer]

Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PlayMemories Home" automatisk.
 • Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på.

Kan ikke spille av bilder på datamaskinen.
 • Hvis du bruker "PlayMemories Home", må du slå opp i "PlayMemories Home Help Guide". [Detaljer]

 • Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.

Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.
 • Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller minnekortet. Importer filmen til datamaskinen ved å bruke "PlayMemories Home", og spill den av. [Detaljer]

Så snart et bilde er eksportert til en datamaskin, kan det ikke vises på kameraet.
 • Eksporter dem til en mappe som kameraet kjenner igjen, for eksempel "101MSDCF".