Minnekort

Kan ikke sette inn noe minnekort.
  • Sett inn minnekortet i riktig retning.

Du har formatert et minnekort ved en feiltakelse.
  • Alle data på minnekortet slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.

Bilder blir lagret i internminnet også når det er satt inn minnekort i kameraet.
  • Sjekk at minnekortet er satt helt inn i kameraet.

Minnekortet blir ikke gjenkjent.
  • Sett inn minnekortet i riktig retning.

A: "Memory Stick Micro"
B: microSD-minnekort