Internminne

Kan ikke spille av eller ta opp bilder med internminnet.
  • Det sitter et minnekort i kameraet. Fjern det.

Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet til et minnekort.
  • Minnekortet er fullt. Kopier til et minnekort med tilstrekkelig kapasitet.

Kan ikke kopiere dataene på minnekortet eller datamaskinen til internminnet.
  • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.