Skrive ut

Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
  • Avhengig av skriveren din, vil alle kantene av bildet kunne bli beskåret. Særlig når du skriver ut et bilde som er tatt med bildestørrelsen stilt inn på [16:9], kan sidekantene bli beskåret.

  • Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve innstillingene for trimming eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene eller ikke.

  • Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut bildene uten å beskjære begge kantene.

Kan ikke skrive ut bilder med dato.
  • Velg MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Skriv dato] [På] for å legge til datoen på bildet. Vær oppmerksom på at hvis bildet først er utstyrt med dato, kan ikke datoen fjernes.

  • Ved hjelp av "PlayMemories Home" kan du tilføye datoen på stillbilder som er tatt uten dato. [Detaljer]