Annet

Linsen dugger.
  • Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Ta ut batteriet og minnekortet, la batteri-/minnekortdekselet stå åpent og oppbevar kameraet på et tørt sted til fuktigheten er fordampet.

Kameraet blir varmt når du bruker det over lengre tid.
  • Dette er ikke feil.

Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet.
Dato og klokkeslett stemmer ikke.
  • Områdeinnstillingen er stilt inn på et annet sted enn der du oppholder deg for øyeblikket. Du kan endre innstillingen ved å velge MENU (Innstillinger) [Klokkeinnstillinger] [Områdeinnstilling]. [Detaljer]