Meldinger

Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene.
 • Det er lite strøm på batteriet. Lad batteriet omgående. Avhengig av bruksbetingelsene eller batteritype, kan indikatoren blinke selv om det fremdeles er 5 minutter til 10 minutter igjen av gjenværende batteritid.

Systemfeil. Slå på enheten igjen.
 • Slå strømmen av og deretter på igjen.

Kamera overopphetes La det kjølne
 • Kameratemperaturen har steget. Kameraet kan slås av automatisk, eller du vil kanskje ikke kunne ta opp film. La kameraet ligge på et kjølig sted til temperaturen har falt.

Internminnefeil
 • Slå strømmen av og deretter på igjen.

Sett minnekortet inn på nytt.
 • Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet. [Detaljer]

 • Terminaldelen av minnekortet er skitten.

 • Minnekortet er skadet.

Inkompatibel minnekorttype.
 • Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet. [Detaljer]

Buffer overfylt. Skriving til medium ble ikke fullført i tide.
 • Hvis du bruker et minnekort som er blitt brukt til gjentatt lagring og sletting, eller som har vært formatert på et annet kamera, kan dataskrivingshastigheten bli for lav. Overfør først sikkerhetskopier av eventuelle data på kortet til en datamaskin, og formater så kortet på nytt før du bruker det. [Detaljer]

 • Skrivehastigheten til minnekortet du bruker, er ikke tilstrekkelig for filmopptak. Bruk et "Memory Stick Micro" (Mark2)-minnekort, et microSD-minnekort eller et microSDHC-minnekort (klasse 4 eller raskere).

Kjenner ikke igjen internminnet. Formater og benytt igjen.
Kjenner ikke igjen minnekortet. Formater og benytt igjen.
Dette er et skrivebeskyttet minnekort.
 • Kameraet kan ikke ta opp eller slette bilder på dette minnekortet.

Ingen bilder
 • Ingen avspillbare bilder er lagret i det interne minnet.

 • Ingen bilder som kan avspilles, er spilt inn i denne mappen på minnekortet.

Ingen stillbilder
 • Den valgte mappen inneholder ikke en fil som kan spilles av som lysbildevisning.

Fant en fil som ikke ble gjenkjent
 • Du forsøkte å slette en mappe som inneholder en fil som ikke kan spilles av på dette kameraet. Slett filen på en datamaskin, og slett så mappen.

Mappefeil. Kan ikke lagre i valgte mappe. Velg en annen mappe.
 • En mappe med de samme sifrene på de tre første plassene finnes allerede på minnekortet (for eksempel: 123MSDCF og 123ABCDE). Velg en annen mappe [Detaljer], eller opprett en ny mappe [Detaljer].

Kan ikke opprette flere mapper
 • En mappe med et navn som begynner med "999" finnes på minnekortet. I så fall kan du ikke opprette noen mapper.

Mappe skrivebeskyttet.
 • Du forsøkte å slette en mappe som er skrivebeskyttet på en datamaskin.

Kan ikke vise filen
 • Det oppsto en feil da bildet ble avspilt.
  Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.

Skrivebeskyttet mappe
 • Du har valgt en mappe som ikke kan stilles inn som opptaksmappe på kameraet. Velg en annen mappe. [Detaljer]

Fil er beskyttet
Ikke visbar bildestørrelse
 • Du spiller av et bilde med en størrelse som ikke kan spilles av med kameraet ditt.

Fant ikke ansikt for retusjering
 • Du vil kanskje ikke kunne retusjere bildet, avhengig av bildet.

(Indikator for vibrasjonsvarsel)
 • Kamerarystelser kan skyldes for dårlig lys. Bruk blitsen, slå på bildestabiliseringsfunksjonen eller montér kameraet på et stativ for at det skal stå støtt.

1280x720 støttes ikke med dette minnekortet.
 • For filmopptak anbefales det å bruke et minnekort på 1 GB eller mer.

Maksimalt antall bilder er allerede valgt.
 • Opptil 100 filer kan velges ved bruk av [Flere bilder].

 • Du kan legge til (utskriftsbestillingsmerker) på opptil 999 filer.

Operasjonen kan ikke utføres i filer som ikke støttes.
 • Prosessering og andre redigeringsfunksjoner i kameraet kan ikke utføres på bildefiler som er blitt prosessert ved hjelp av en datamaskin, eller på bilder som er tatt med andre kameraer.

Opptaksfunksjon ikke tilgjengelig på grunn av høy intern temperatur.
 • Kameratemperaturen har steget. Du kan ikke ta opp bilder før temperaturen har sunket.

Opptaket har stoppet opp på grunn av økt kameratemperatur.
 • Opptaket har stanset på grunn av temperaturøkning under opptak av film. Vennligst vent til temperaturen synker.