Situasjoner som er vanskelige å håndtere for kameraet

Under visse forhold klarer kameraet ikke å utnytte enkelte funksjoner fullt ut.
Ved fotografering under følgende forhold må du enten komponere bildet på nytt eller endre opptaksmodus før du fortsetter fotograferingen.

For lite lys

For mye lys

Varierende lysstyrke

Flimrende lys

For kort avstand mellom motivet og kameraet

For lang avstand mellom motivet og kameraet

Store motiver i bevegelse og motiver som beveger seg for raskt

For små eller for store motiver

Bakgrunnen og motivet har samme farge

Scener med lite kontrast, for eksempel himmelen eller en sandstrand

Scener i konstant endring, for eksempel en foss