Forholdsregler

Sikkerhetskopi av internminne og minnekort

Ikke slå av kameraet, ta ut batteriet eller ta ut minnekortet mens tilgangslampen lyser. Da kan nemlig data i internminnet eller minnekortet bli ødelagt. Pass på å ta en sikkerhetskopi for å ta vare på dataene dine.

Ikke bruk/oppbevar kameraet på følgende steder

 • På svært varme, kalde eller fuktige steder
  I enkelte situasjoner, for eksempel i en bil som står i solen, kan kamerahuset bli deformert. Dette kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.

 • Oppbevaring i direkte sollys eller i nærheten av en ovn
  Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, noe som kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.

 • På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser

 • I nærheten av sterke magnetfelt

Om transportering

 • Ikke sett deg i en stol eller på et annet sted med kameraet i baklommen på bukser eller skjørt, da dette kan føre til skader på kameraet.

Om driftstemperaturer

 • Kameraet ditt er konstruert for bruk ved temperaturer mellom –10°C og +40°C. Fotografering på svært kalde eller varme steder som avviker fra dette temperaturintervallet, anbefales ikke.

Om kondens

 • Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og utenpå kameraet. Denne kondensen kan få kameraet til å slutte å virke som det skal.

 • I tilfelle kondensdannelse må du ta ut batteriet og minnekortet, la batteri-/minnekortdekselet stå åpent og oppbevare kameraet på et tørt sted til fuktigheten er fordampet. Merk at om du forsøker å fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få klare bilder.

Om kompatibilitet av bildedata

 • Dette kameraet samsvarer med den universelle standarden DCF (Design rule for Camera File system), som ble etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Sony garanterer ikke at kameraet vil kunne spille av bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, eller at annet utstyr vil kunne spille av bilder som er tatt med kameraet.

Merknader om skjermen og linsen

 • Skjermen er utviklet ved hjelp av avansert presisjonsteknologi som sikrer at over 99,99 prosent av pikslene er aktivt i bruk. Du vil imidlertid kunne oppleve at enkelte små mørke og/eller lyse (hvite, røde, blå eller grønne) punkter vises på skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket.

 • Hvis skjermen eksponeres for direkte sollys over lengre tid, kan dette føre til feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs.

 • Du må ikke trykke noe mot skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.

 • I miljøer med lav temperatur kan bilder bli hengende igjen på skjermen. Dette er ikke feil.