Sikkerhetskopi av ulike innstillinger, dato og klokkeslett

Hvis du tar batteriet ut av kameraet og ikke setter det inn igjen på et halvt døgns tid, eller hvis du har latt kameraet ligge ubrukt lenge med batteriet i, vil dato og klokkeslett og/eller ulike andre innstillinger bli nullstilt.
I så fall må du sette inn et ladet batteri igjen, og utføre innstillingene på nytt.
Til toppen