Batteripakke

Om lading av batteriet

 • Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker kameraet for første gang.

 • Du kan lade batteriet selv om det ikke er helt utladet. Du kan dessuten bruke batteriet selv om det bare er delvis oppladet.

 • Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C. Batteriet vil kanskje ikke lades effektivt ved temperaturer som ligger utenfor dette temperaturområdet.

Effektiv bruk av batteriet

 • Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Når det er kaldt, er driftstiden til batteriet kortere. Vi anbefaler følgende metode for at batteriet skal kunne brukes så lenge som mulig:

 • Putt batteriet i en lomme nær kroppen for å varme det opp, og sett det inn i kameraet rett før du begynner opptaket.
  (Hvis du har metallgjenstander i lommen din, f.eks. nøkler, må du være klar over kortslutningsfaren.)

 • Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil batteriet raskt tømmes for strøm.

 • Vi anbefaler at du har reservebatterier for hånden som varer to eller tre ganger så lenge som forventet opptakstid, og at du gjør prøveopptak før de faktiske opptakene.

 • Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er ikke vanntett.

 • Ikke legg batteriet på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.

 • Det kan hende at du ikke får til å slå på kameraet, eller at batteriet ikke er blitt tilstrekkelig ladet hvis kontakten på batteriet er tilsmusset. I så fall må du forsiktig tørke bort støv fra batteriet med en myk klut eller en bomullspinne.

Gjenværende batteriladning

 • En indikator for batterinivå vises på skjermen.

A: Høy
B: Lav
 • Det tar omtrent ett minutt før riktig batterinivå vises.

 • Hvis kameraet slår seg av, selv om det er nok strøm igjen på batteriet, må du lade batteriet. Det korrekte batterinivået vil vises.

 • Indikatoren for gjenværende strøm vil kanskje ikke vises på korrekt måte i følgende situasjoner:

 • Når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.

 • Hvis kameraet blir liggende med fulladet batteri

 • Hvis batteriet er kraftig belastet

 • Under visse forhold kan det hende batterinivåindikatoren ikke er riktig.

 • Hvis du ikke bruker kameraet over et visst tidsrom mens det er slått på og [Strømsparer] er stilt inn på [Standard] eller [Maks], blir skjermen svart og kameraet slår seg automatisk av. (Auto AV-funksjon)

Oppbevare batteriet

 • Batteriet skal lades helt ut før lagring, og kameraet skal lagres på et sted hvor det er kjølig og tørt. For at batteriet fortsatt skal fungere må du minst én gang i året lade det opp og deretter lade det fullstendig ut i kameraet.

 • For å bruke opp batteriet må du la kameraet være i lysbildeavspillingsmodus til strømmen er brukt opp.

 • For å forhindre at terminalen får flekker på seg, kortslutninger og lignende, må du bruke en plastpose eller tilsvarende for å unngå at batteriet har kontakt med metall under transport og lagring.

Om batteriets levetid

 • Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis batteritiden forkortes betydelig, er det antagelig på tide å skifte batteri.

 • Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene, og med miljøet der batteriet brukes.

Kompatibelt batteri

 • NP-BN (inkludert) og NP-BN1 (selges separat) kan brukes sammen med denne modellen.