Om lading av batteriet

  • Den medfølgende vekselstrømadapteren er dedikert til dette kameraet. Ikke koble den til andre elektroniske enheter. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil. Pass også på å bruke en ekte Sony vekselstrømadapter.

  • Hvis ladelampen på kameraet blinker under lading, må du ta ut det batteriet som lades, og deretter sette det samme batteriet ordentlig inn i kameraet igjen. Hvis ladelampen blinker igjen, kan dette tyde på en feil ved batteriet, eller på at et batteri av en annen type enn den spesifiserte er satt inn. Kontroller at batteriet er av den spesifiserte typen. Hvis batteriet er av den spesifiserte typen, må du ta ut batteriet, bytte det ut med et nytt eller et annet, og kontrollere om dette batteriet lades på riktig måte. Hvis batteriet lades som det skal, kan det ha oppstått en batterifeil.

  • Hvis ladelampen blinker selv om vekselstrømadapteren er koblet til kameraet og stikkontakten, tyder dette på at ladingen er i standbymodus. Ladingen stopper og laderen går over i standbymodus hvis temperaturen er høyere eller lavere enn den anbefalte driftstemperaturen. Når temperaturen er tilbake i det korrekte temperaturområdet, gjenopptas ladingen, og ladelampen tennes igjen. Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C.

  • Ved hjelp av den inkluderte vekselstrømadapteren kan du lade batteriet som er satt inn i kameraet. I tillegg er strøm tilgjengelig via vekelstrømadapteren i avspillingsmodus. I opptaksmodus kan kameraet imidlertid ikke forsynes med strøm via vekselstrømadapteren. Du trenger en vekselstrømadapter AC-UD10 (selges separat) eller AC-UD11* (selges separat) for å kunne forsyne kameraet med strøm fra en stikkontakt under opptak.

* Vekselstrømadapteren AC-UD11 (selges separat) er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.