Minnekort

Minnekort


Minnekort
Betegnelse i Brukerveiledning
Memory Stick Micro (M2)
"Memory Stick Micro"
Memory Stick Micro (Mark2)
microSD-minnekort
microSD-minnekort
microSDHC-minnekort

 • Dette kameraet bør brukes ved temperaturer på mellom –10°C og +40°C, men driftstemperaturen kan variere med typen minnekort. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med minnekortet.

 • Følgende produkter er blitt testet, og det er dokumentert at de fungerer sammen med kameraet ditt.

 • "Memory Stick Micro": opptil 16 GB

 • microSD-minnekort: opptil 32 GB

 • Når du tar opp film, anbefales det at du bruker følgende minnekort:

 • (Mark2) ("Memory Stick Micro" (Mark2))

 • microSD-minnekort (klasse 4 eller raskere)

Merknader
 • For å sikre at minnekortet fungerer stabilt, anbefaler vi at du bruker dette kameraet til å formatere minnekortet første gang du bruker det i dette kameraet. Merk at formatering vil slette alle data som er lagret på minnekortet. Disse dataene kan ikke gjenopprettes. Pass på å ta sikkerhetskopier av alle viktige data på en PC eller en annen lagringsenhet.

 • Hvis du lagrer og/eller sletter bilder gjentatte ganger, kan dataene på minnekortet fragmenteres. Filmer vil kanskje ikke kunne lagres eller spilles inn. I så fall må du lagre bildene dine på en PC eller annen lagringsenhet, og deretter [Formatere].

 • Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert med en datamaskin, vil fungere med kameraet.

 • Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekortet og det utstyret som brukes.

 • Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:

 • Hvis minnekortet tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon

 • Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy

 • Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data.

 • Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter.

 • Ikke berør terminaldelen av minnekortet med hånden eller en metallgjenstand.

 • Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.

 • Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet.

 • Ikke utsett minnekortet for vann.

 • Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.

 • Sett inn et minnekort som passer inn i minnekortsporet. Setter du inn gal størrelse, vil det forårsake feil.

 • Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:

 • Steder med høy temperatur, som f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys

 • Steder som er utsatt for direkte sollys

 • Fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer

"Memory Stick"

De ulike typene "Memory Stick" som kan brukes med kameraet, er oppført i tabellen nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick"-funksjoner vil virke som de skal.

Type "Memory Stick"
Opptak/avspilling
Memory Stick Micro (M2)
*1
Memory Stick Micro (Mark2)
*1*2

*1 "Memory Stick" er utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate er opphavsrettsbeskyttet teknologi som bruker kryptering. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner kan ikke utføres med kameraet.
*2 Filmer med størrelsen [1280x720] kan tas opp.