Antall stillbilder

Antallet stillbilder kan variere med opptaksforholdene og minnekortet.
(Enheter: Bilder)

Størrelse
Internminne
Minnekort formatert med dette kameraet
Ca. 43 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
16M
6
280
570
1150
2300
4600
10M
10
440
880
1750
3500
7000
5M
16
700
1400
2800
5600
11000
4M
29
1280
2500
5000
10000
20000
VGA
262
11000
22000
45000
90000
180000
16:9(12M)
8
360
720
1450
2900
5800
16:9(2M)
54
2300
4700
9300
18000
37000

Merknader
  • Når det gjenværende antallet bilder er større enn 99 999, vises indikatoren ">99999".

  • Når et bilde som er tatt med et annet kamera spilles av på dette kameraet, vil bildet kanskje ikke vises i den faktiske bildestørrelsen.