Varemerker

  • Følgende merker er varemerker for Sony Corporation.
    , "Cyber-shot", "Memory Stick", , "Memory Stick Micro", , "MagicGate",

  • Microsoft, Windows, DirectX og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

  • Mac og Mac OS er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Inc.

  • Intel, Pentium og Intel Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation.

  • microSDHC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.

  • I tillegg er system- og produktnavn som brukes i denne håndboken som regel varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive utviklere eller produsenter. Merkene ™ og ® brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne håndboken.