Spela in filmer

I standardinställningen spelas filmer och foton in i internminnet. Filmer spelas in med HD-bildkvalitet (high definition).
 1. Öppna LCD-skärmen.

 1. Tryck på START/STOP för att börja spela in.

 • När du vill avbryta inspelningen trycker du på START/STOP igen.

Visa alternativ på LCD-skärmen

Alternativ på LCD-skärmen försvinner om du inte använder videokameran under några sekunder efter det att du startat videokameran eller växlat mellan filminspelnings- och fotograferingsläget.
Tryck var som helst utom på knapparna på LCD-skärmen för att visa information om ikoner med praktiska funktioner för inspelning.
Noteringar
 • Videokameran avbryter inspelningen om du stänger LCD-panelen medan du spelar in (endast när sökaren är infälld).

 • Den längsta oavbrutna inspelningstiden för film är cirka 13 timmar.

 • När en filmfil överstiger 2 GB skapas automatiskt en ny filmfil.

 • Blixten fungerar inte medan kameran är i (film)-läget.

 • Följande lägen kan anges om data fortfarande skrivs på inspelningsmedialt efter att inspelningen är färdig. Då detta sker ska du inte utsätta kameran för stötar eller vibrationer och inte ta bort batteriet eller nätadaptern.

 • Åtkomstlampan lyser eller blinkar

 • Mediaikonen i övre högra hörnet på LCD-skärmen blinkar

 • Det går eventuellt inte att ta stillbilder beroende på inställningen i [REC Mode] och [Frame Rate].

 • Videokamerans LCD-skärm kan visa inspelade bilder över hela skärmen (full bildpunktsvisning). Det kan dock leda till att bilderna beskärs något upptill, nedtill, till höger och till vänster när de spelas upp på en TV som inte kan hantera full bildpunktsvisning. Du bör spela in bilderna med [Grid Line] inställt på [On] och med den yttre begränsningsramen [Grid Line] som vägledning.

Se även
Om du vill att alternativen på LCD-skärmen alltid ska visas: [Display Setting]
Inspelningstid, återstående kapacitet: [Media Info]