Innehållsförteckning

Funktionssökning

Innan du använder videokameran

Komma igång

Inspelning

Uppspelning

Spela upp bilder på en TV

Spara bilder på en extern enhet

Använda Wi-Fi-funktionen

Anpassa videokameran

Felsökning

Underhåll och försiktighetsåtgärder