Ta stillbilder

I standardinställningen spelas foton in på internminnet.
  1. Öppna LCD-skärmen och välj [MODE] (Photo) på LCD-skärmen.

  • Du kan även växla mellan (Movie)/ (Photo) genom att trycka på MODE-knappen.

  1. Tryck lätt på PHOTO för att ställa in fokus och tryck sedan ned knappen helt.

  • När fokus är rätt inställt visas AE/AF-låsindikatorn på LCD-skärmen.

Se även
Om du vill ändra bildstorleken: [Image Size]