Skärmindikatorer under inspelning

Här beskrivs ikoner både för filminspelningsläget och fotograferingsläget.
 1. Zoomknapp (W: Vidvinkel/T: telefoto), START/STOP-knapp (filminspelningsläge), PHOTO-knapp (stillbildstagningsläge)

 1. MENU-knapp

 1. Status som detekterats av Intelligent Auto

 1. Inspelningsstatus ([STBY]/[REC])

 1. AE/AF-lås (automatisk exponering/automatisk fokusering)

 1. GPS-trianguleringstatus (modeller med GPS)

 1. Fokusspårning

 1. Zoom, återstående batteritid

 1. Räkneverk (timmar: minuter: sekunder), ta en stillbild, inspelnings/uppspelnings/redigerings-medier

 1. Uppskattad återstående inspelningstid, inspelningens bildkvalitet, bildfrekvens, inspelningsläge (HD/STD), filmstorlek (MP4)

 1. Ungefärligt antal stillbilder som kan tas, bildproportion (16:9 eller 4:3), bildstorlek (L/M/S)

 1. Knapp för att avbryta fokusspårning

 1. [MODE] (Shooting Mode)-knapp

 1. Intelligent Auto-knapp

 1. Ljudläge, ljudnivåvisning

 1. Visa bilder-knapp

 1. My Button (du kan tilldela önskade funktioner till ikoner som visas i detta område)

Se även
Information om din videokameramodell: Modellinformation