Zooma

  1. Flytta zoomspaken för att öka eller minska bildens storlek.

W: Bredare vy (vidvinkel)
T: Närbild (telefoto)
  • Du kan förstora bilder upp till 20 gånger (Extended Zoom) den ursprungliga storleken med hjälp av zoomspaken.

  • Om du vill zooma långsamt rör du zoomspaken bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du reglaget mer.

Noteringar
  • Var noga med att hålla kvar fingret på zoomspaken. Om du tar bort fingret från zoomspaken kan det hända att zoomspakens funktionsljud också spelas in.

  • Du kan inte påverka zoomningshastigheten med knappen / på LCD-skärmen.

  • Minsta möjliga avstånd mellan videokameran och motivet med bibehållen skärpa är cirka 1 cm för vidvinkel och 80 cm för telefoto.

  • Du kan förstora bilder med upp till 12 gånger med optisk zoom i följande fall:

  • När [SteadyShot] är inställt på något annat än [Active].

  • När (Foto)-läget är valt.

Se även
Ytterligare zoomning: [Digital Zoom]