Spela in i spegelläge

  1. Öppna LCD-panelen i 90 grader mot videokameran () och vrid den sedan 180 grader mot objektivsidan ().

På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt men den inspelade bilden blir normal.