Intelligent Auto

Videokameran spelar in filmer efter att de lämpligaste inställningarna för motivet eller situationen har valts automatiskt. ([On] är standardinställningen.)
  1. Välj [On ] längst ned till höger på inspelningsskärmen för filmer eller stillbilder.

  1. Rikta videokameran mot motivet och börja att spela in.

Ikonerna som motsvarar detekterade förhållanden visas.

Ansiktsdetektering: (Portrait), (baby)
Motivdetektering: (motljus), (Landscape), (Night Scene), (Spotlight), (svagt ljus), (makro)

Detektering av kameraskakning: (gå), (stativ)

Ljuddetektering: , (Auto Wind NR)

Om du vill avbryta Intelligent Auto-funktionen ska du välja [Off].
Noteringar
  • Videokameran kanske inte kan detektera förväntad scen eller motiv beroende på inspelningsförhållandena.

Se även