Tydlig inspelning av valt motiv (ansiktsprioritet)

Videokameran kan spåra ett valt ansikte och automatiskt ställa in skärpan, exponeringen och hudtonen för ansiktet.
  1. Tryck på ett av de ansikten som detekterats.

A: Ramen med dubbla linjer visas.
B: Du kan ta bort markeringen.
Noteringar
  • Om motivet du pekade på inte registreras kan det bero på belysningen i omgivningen eller på personens frisyr.

  • Kontrollera att du har ställt in [Face Detection]-inställningen på något annat än [Off] (standardinställningen är [Auto]).

Spela in andra motiv än människor (fokusspårning)

Tryck på motivet du vill spela in.
Videokameran ställer automatiskt in skärpan.