Spela in filmer på platser med svag belysning (Videoljus)

  1. Tryck på LIGHT.

A: Blixt/Videoljus
Varje gång du trycker på LIGHT-knappen ändras inställningen enligt följande.
Off (ingen indikator) Auto () On () ...
Noteringar
  • Håll ett avstånd på cirka 0,3 m till 1,5 m mellan videokameran och motivet.

  • Videoljuset genererar starkt ljus. Använd inte videoljuset direkt framför ögonen på nära avstånd.

  • Batteriet tar slut snabbt när du använder videoljuset.

  • När du tar stillbilder släcks videoljuset och fungerar som en blixt.

Se även